Languages

13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Share this on

  1. Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat
  2. Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales
  3. Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide
    1. Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires
    2. Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés

initiatives

Rechercher une initiative:

Resultats

Een publiek debat georganiseerd door de EP Intergroup on “Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development”, samen met Arbeid & Milieu en de Club of Rome EU Chapter
Starting
19 February 2019
Ending
19 February 2019
Lieu
Europees Parlement
Rue Wiertz 60 Room JAN 6Q1
Brussel 1000
Belgium
Type
Evènement
Een klimaat dat niet meer dan 1,5 graden opwarmt, een betere lucht voor iedereen, extreme weersomstandigheden vermijden,... dat willen we allemaal. In het atelier natuur kwamen de...
Starting
05 November 2018
Ending
14 December 2018
Lieu
GO De Driesprong
Katsweg 1
Maldegem 9990
Belgium
Type
Engagement
La Fondation pour les Générations Futures organise, le 10 décembre prochain à Bruxelles, son premier Future Generations Summit. Inspirez votre envie de changement avec la...
Starting
10 December 2018
Ending
10 December 2018
Lieu
BEL (Tour & Taxis)
Havenlaan 86c - Avenue du Port 86C
Brussel - Bruxelles 1000
Belgium
Type
Evènement
Couleur Café is een sociaal geëngageerd, ecologisch en 100% urban muziekfestival in het prachtige Osseghempark, Brussel.
Starting
28 June 2019
Ending
30 June 2019
Lieu
Osseghempark
Atomiumsquare
Brussel 1020
Belgium
Type
Evènement
Atelier de taille et entretien des fruitiers au jardin d'Amazone...
Starting
28 October 2018
Ending
28 October 2018
Lieu
Amazone vzw asbl
Meridien straat, 10
Sint Joost 1210
Belgium
Type
Evènement
De gevolgen van de klimaatopwarming worden met de dag duidelijker. Wereldwijd spannen landen zich in om de klimaatopwarming te beperken. Ook MOS doet inspanningen! MOS gaat voor...
Starting
01 September 2017
Ending
30 June 2019
Lieu
GO De Driesprong
Katsweg 1
Maldegem 9990
Belgium
Type
Projet
De Maldegemse basisscholen richten samen met het gemeentebestuur een klimaatbende op. Naast sensibilisering rond de milieuproblematiek moet de bende ook de CO2-uitstoot actief...
Starting
01 September 2017
Ending
29 June 2019
Lieu
GO De Driesprong
Katsweg 1
Maldegem 9990
Belgium
Type
Projet
Het is ons doel om via een werkgeversaanpak zo veel mogelijk werknemers toegang te geven tot een fiets die even aantrekkelijk en goed omkaderd is als een bedrijfswagen. Een...
Lieu
Conservenweg 3C
Stabroek 2940
Belgium
Type
Projet
Vanaf 2018 zet BOVA ENVIRO+ zich actief in om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door middel van verschillende projecten engageren we ons als...
Starting
30 May 2018
Ending
30 May 2019
Lieu
BOVA ENVIRO+
Wellingstraat 102
Destelbergen 9070
Belgium
Type
Engagement
Ben je op zoek naar concrete tips die je tonen hoe je op een eenvoudige en creatieve manier duurzamer kunt leven? Besparen via premies die de stad aanbiedt? Ervaren en beleven via...
Starting
02 June 2018
Ending
02 June 2018
Lieu
Depart
Nelson Mandelaplein 18
Kortrijk 8500
Belgium
Type
Evènement
Hoe gaan Limburgse politieke partijen hun visie op duurzame energie (tot) op gemeentelijk niveau concreet realiseren met lokale betrokkenheid van burgers, ambtenaren en...
Starting
21 April 2018
Ending
21 April 2018
Lieu
Provinciehuis Limburg
Universiteitslaan 1
Hasselt 3500
Belgium
Type
Evènement
Met "Fish&Farm" realiseerde vzw Climaxi een dubbel-DVD rond landbouw en visserij in Noord en Zuid. Komen aan bod: internationale verhoudingen, korte keten,...
Starting
08 February 2018
Ending
08 February 2019
Lieu
vzw Climaxi
Groenlaan 39
9550 Herzele
Belgium
Type
Projet
Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le CFDD poursuit ses travaux sur le financement de la transition zéro carbone Deux séminaires...
Starting
01 February 2018
Ending
01 February 2018
Lieu
Eurostation (Zuidstation, zaal Storck)
Ernest Blerotstraat 1 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Brussel 1070
Belgium
Type
Evènement
Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le CFDD poursuit ses travaux sur le financement de la transition zéro carbone Deux séminaires...
Starting
18 January 2018
Ending
18 January 2018
Lieu
Brussel 1000
Belgium
Type
Evènement
Chaque terrain bâti ou non, grand ou petit accueille un peu voire beaucoup de nature. Le certificat biodiversité permet d'évaluer l'intérêt biologique d'un terrain...
Starting
23 November 2017
Ending
30 November 2020
Lieu
Profondeville
Rue Roland, 59C
Lesve 5170
Belgium
Type
Projet
Vous êtes à la recherche de produits sains, respectueux de l'environnement et à prix justes ? L'application Lowco est faite pour vous. Elle facilite les échanges locaux...
Starting
23 October 2017
Ending
23 October 2020
Lieu
Coopcity
Rue Coenraets, 72A
Saint-Gilles 1060
Belgium
Type
Projet
Exposition photographique sensibilisant à la protection du patrimoine naturel et réalisée de manière durable.
Lieu
Lesve
Rue Roland, 59C
Profondeville 5170
Belgium
Type
Projet
Het kiezen van duurzame vervoersmiddelen is een strategische doelstelling binnen het actieplan mobiliteit van de Vlaamse overheid. Om de doelstellingen van het actieplan te...
Starting
26 September 2017
Ending
26 September 2017
Lieu
Herman Teirlinckgebouw – Tour en Taxis
Havenlaan 88
Brussel 1000
Belgium
Type
Evènement
Le Green Deal Mobilité Partagée est une déclaration d’engagement entre des organisations, des entreprises et le gouvernement flamand. Vous souhaitez rejoindre cette initiative?
Starting
27 March 2017
Ending
27 March 2019
Lieu
Vlaanderen
Belgium
Type
Engagement
Companies vs Climate Change will bring together corporate executives and business managers from different industry sectors from all across Europe to learn how to mitigate and...
Starting
04 October 2017
Ending
06 October 2017
Lieu
Radisson Royal Blu, Brussels
Rue du Fossé aux Loups 47
Brussels 1000
Belgium
Type
Evènement
LaSemo est un événement pluridisciplinaire durable. Concerts, spectacles (art de rue, cirque, théâtre, conte), bien-être, gastronomie, zen, scénographie, artisanat et durable sont...
Starting
07 July 2017
Ending
09 July 2017
Lieu
Parc d'Enghien
Parc, 5
Enghien 7850
Belgium
Type
Evènement
Een goede verwerking van slib afkomstig uit de waterzuivering is een absolute must wil men duurzaam zijn. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met de KU...
Lieu
Port of Antwerp
Scheldelaan 460 - Haven 627
Antwerpen 2040
Belgium
Type
Projet
Shipit zet in op binnenvaart als duurzame transportmodus voor zowel grote goederenstromen als kleinere volumes van gepalletiseerde vracht van en naar de Antwerpse haven. Gekoppeld...
Lieu
Port of Antwerp
St. Antoniusweg - Haven 1612-1616
Beveren 9130
Belgium
Type
Projet
In de havenindustrie gaat nog veel energie verloren onder de vorm van restwarmte. Qpinch ontwikkelde een oplossing om een belangrijk deel hiervan efficiënt te recupereren. In de...
Lieu
Port of Antwerp
Rijnkaai 37
Antwerpen 2000
Belgium
Type
Projet
In samenwerking met Wind aan de Stroom werkte Borealis Kallo aan de plaatsing van drie windmolens, zonder in te boeten aan veiligheid of productiebetrouwbaarheid. De geproduceerde...
Lieu
Port of Antwerp
Sint Jansweg 2, Haven 1568
Kallo 9130
Belgium
Type
Projet
De centralisatie van productie van gedemineraliseerd water voor de (petro)chemie, zorgt voor besparingen op water, chemicaliën en energieverbruik tot wel 20%. Daardoor wordt...
Lieu
Port of Antwerp
Kruisschansweg
Antwerpen 2030
Belgium
Type
Projet
Spaarzaam omgaan met grondstoffen is een uitdaging voor veel bedrijven. In dit ‘Cradle to cradle’-project wordt duidelijk de kaart getrokken van de circulaire economie, waarbij...
Starting
01 January 2014
Ending
31 December 2020
Lieu
Port of Antwerp
Sint-Jansweg 9 Haven 1602
Kallo 9130
Belgium
Type
Projet
Om de duurzame beleidsvoering van Zuidnatie te verbeteren, worden zowel interne als externe stappen gezet om werkingsprocessen te optimaliseren. Naast de focus op een duurzaam...
Starting
01 June 2016
Ending
31 December 2020
Lieu
Port of Antwerp
Oude Leeuwenrui 48
Antwerpen 2000
Belgium
Type
Projet
Door de inzet van de nieuwste technieken voor voortstuwing en nabehandeling zorgt Nedcargo in samenwerking met schippers en klanten dat hun nieuwe binnenvaartschepen nu al aan de...
Starting
01 January 2016
Ending
31 December 2020
Lieu
Port of Antwerp
Delwaidedok 702
Antwerpen 2040
Belgium
Type
Projet
In september 2016 startte VEA (Vereniging Expediteurs Antwerpen), in samenwerking met het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek), met een eerste groep van 7 expeditiebedrijven...
Starting
01 September 2016
Ending
31 December 2017
Lieu
Port of Antwerp
Brouwersvliet 33
Antwerpen 2000
Belgium
Type
Projet
In samenwerking met Wind aan de Stroom werd een ‘slimme windmolen’ gebouwd op de site van Luik Natie. De opgewekte energie wordt gebruikt om de koelmagazijnen rechtstreeks te...
Starting
01 January 2015
Ending
30 June 2017
Lieu
Port of Antwerp
Kruipin Haven 1145
Kallo 9130
Belgium
Type
Projet
Om het energieverbruik voor de koeling van gebouwen en processen te reduceren, vervangt SGS Belgium de verouderde koelers door energiezuinige modellen. Door gebruik te maken van...
Lieu
Port of Antwerp
Polderdijkweg 16
Antwerpen 2030
Belgium
Type
Projet
In navolging van de Overeenkomst van Parijs heeft de federale Dienst Klimaatverandering een educatieve webtool ‘My2050’ ( www.my2050.be ) ontwikkeld waarmee alle burgers, en de...
Starting
27 April 2017
Ending
31 December 2017
Lieu
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
Brussel 1060
Belgium
Type
Projet
Jaarlijkse info avond van de GROS met Tine Hens
Starting
20 October 2017
Ending
20 October 2017
Lieu
OCP
Polderbos 20
De Pinte 9840
Belgium
Type
Evènement
Het doel van G-STIC is het bijeenbrengen van alle relevante stakeholders met kennis van technologie voor de ondersteuning van de debatten in diverse organen van de VN en andere...
Starting
23 October 2017
Ending
25 October 2017
Lieu
Tour & Taxis
Havenlaan 86C
Brussel 1000
Belgium
Type
Evènement
Urban Forests a créé la première forêt urbaine en Belgique sous forme de projet participatif. Il s'agit d'une parcelle de forêt indigène de 100 m2 qui s'intègre...
Starting
12 November 2016
Ending
12 November 2016
Lieu
Ormeignies
chaussée de Valenciennes 431
Ormeignies 7802
Belgium
Type
Projet
Connections 21 Entreprises et associations : ensemble pour répondre aux défis des ODD Rencontre entre acteurs associatifs et entrepreneurs engagés dans le développement durable.
Starting
23 February 2017
Ending
23 February 2017
Lieu
La Tricoterie
rue Théodore Verhaegen 158
Bruxelles 1060
Belgium
Type
Evènement
Waterstof wordt binnen Europa beschouwd als een belangrijke optie voor een fossielvrije duurzame economie. POM West-Vlaanderen is partner in het goedgekeurde Interreg-project...
Starting
14 December 2016
Ending
14 December 2016
Lieu
Kortrijk XPO
Doorniksesteenweg 216
Kortrijk 8500
Belgium
Type
Evènement
Tijdens de jaarlijkse Limnet contactdag "Natuurcirkels" staat er een workshop "Dodden richting 2030" op het programma. Na een geanimeerde introductie zoeken we...
Starting
10 December 2016
Ending
10 December 2016
Lieu
UHasselt
Campus Diepenbeek, gebouw D
Diepenbeek 3590
Belgium
Type
Evènement
As signataire of the "COP21 Letter of Engagement" with The Shift, IBA commits to do all efforts possible to reduce its Carbon Footprint...
Starting
01 September 2016
Ending
31 December 2016
Lieu
1348
Belgium
Type
Projet