Languages

9. Industrie, innovation et infrastructure

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

Share this on

 1. Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité
 2. Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés
 3. Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables, et leur intégration dans les chaînes de valeur et sur les marchés
 4. D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens
 5. Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au développement d’ici à 2030
  1. Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement
  2. Soutenir la recherche-développement et l’innovation technologiques nationales dans les pays en développement, notamment en instaurant des conditions propices, entre autres, à la diversification industrielle et à l’ajout de valeur aux marchandises
  3. Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et de la communication et faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020

initiatives

Rechercher une initiative:

Resultats

Tijdens dit project ontdekten we over het belang en de impact internationalisering. We leerden over de 21eeuwse vaardigheden die onze leerlingen moeten beheersen om een...
Starting
07 October 2018
Ending
13 October 2018
Lieu
GO De Driesprong
Katsweg 1
Maldegem 9990
Belgium
Type
Projet
De doelstelling was een productie eenheid voor stortklaar beton (betoncentrale) drijvend te maken en derhalve mobiel m.a.w. er werd een betoncentrale op een ponton geplaatst:...
Lieu
Port of Antwerp
Vesten 57
Beveren 9120
Belgium
Type
Projet
Zero Plastic Rivers is een project van vzw Zero Plastic Rivers dat tot doel heeft om de instroom van plastic afval in zeeën en oceanen via rivieren en waterwegen significant te...
Lieu
Turnhout 2300
Belgium
Type
Projet
Ben je op zoek naar concrete tips die je tonen hoe je op een eenvoudige en creatieve manier duurzamer kunt leven? Besparen via premies die de stad aanbiedt? Ervaren en beleven via...
Starting
02 June 2018
Ending
02 June 2018
Lieu
Depart
Nelson Mandelaplein 18
Kortrijk 8500
Belgium
Type
Evènement
Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le CFDD poursuit ses travaux sur le financement de la transition zéro carbone Deux séminaires...
Starting
01 February 2018
Ending
01 February 2018
Lieu
Eurostation (Zuidstation, zaal Storck)
Ernest Blerotstraat 1 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Brussel 1070
Belgium
Type
Evènement
Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le CFDD poursuit ses travaux sur le financement de la transition zéro carbone Deux séminaires...
Starting
18 January 2018
Ending
18 January 2018
Lieu
Brussel 1000
Belgium
Type
Evènement
www.onlinelawyers.be est le premier cabinet d'avocats en ligne de Belgique. Notre ambition est de rendre le droit plus accessible et à portée de tous les justiciables, tout...
Starting
28 November 2017
Ending
28 November 2017
Lieu
Online Lawyers
Avenue de Broqueville
Bruxelles 1200
Belgium
Type
Projet
Vanheede is veel meer dan een afvalophaler. Onze basisfilosofie is die van de circulaire economie, die als transitie wordt voorgesteld in het behalen van de SDG's. De SDG...
Lieu
Vanheede Environment Group
Moorseelsesteenweg 32
Roeselare-Rumbeke 8800
Belgium
Type
Projet
Vous êtes à la recherche de produits sains, respectueux de l'environnement et à prix justes ? L'application Lowco est faite pour vous. Elle facilite les échanges locaux...
Starting
23 October 2017
Ending
23 October 2020
Lieu
Coopcity
Rue Coenraets, 72A
Saint-Gilles 1060
Belgium
Type
Projet
Companies vs Climate Change will bring together corporate executives and business managers from different industry sectors from all across Europe to learn how to mitigate and...
Starting
04 October 2017
Ending
06 October 2017
Lieu
Radisson Royal Blu, Brussels
Rue du Fossé aux Loups 47
Brussels 1000
Belgium
Type
Evènement
The Foundry is een initatief en een plaats om creativiteit, innovatie en ondernemingszin bij studenten en medewerkers van de Universiteit Gent te stimuleren. We willen de...
Starting
07 July 2017
Ending
07 July 2017
Lieu
The Foundry
Jozef Kluyskensstraat 31
9000 Gent
Belgium
Type
Engagement
Een goede verwerking van slib afkomstig uit de waterzuivering is een absolute must wil men duurzaam zijn. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met de KU...
Lieu
Port of Antwerp
Scheldelaan 460 - Haven 627
Antwerpen 2040
Belgium
Type
Projet
Shipit zet in op binnenvaart als duurzame transportmodus voor zowel grote goederenstromen als kleinere volumes van gepalletiseerde vracht van en naar de Antwerpse haven. Gekoppeld...
Lieu
Port of Antwerp
St. Antoniusweg - Haven 1612-1616
Beveren 9130
Belgium
Type
Projet
In de havenindustrie gaat nog veel energie verloren onder de vorm van restwarmte. Qpinch ontwikkelde een oplossing om een belangrijk deel hiervan efficiënt te recupereren. In de...
Lieu
Port of Antwerp
Rijnkaai 37
Antwerpen 2000
Belgium
Type
Projet
De centralisatie van productie van gedemineraliseerd water voor de (petro)chemie, zorgt voor besparingen op water, chemicaliën en energieverbruik tot wel 20%. Daardoor wordt...
Lieu
Port of Antwerp
Kruisschansweg
Antwerpen 2030
Belgium
Type
Projet
Spaarzaam omgaan met grondstoffen is een uitdaging voor veel bedrijven. In dit ‘Cradle to cradle’-project wordt duidelijk de kaart getrokken van de circulaire economie, waarbij...
Starting
01 January 2014
Ending
31 December 2020
Lieu
Port of Antwerp
Sint-Jansweg 9 Haven 1602
Kallo 9130
Belgium
Type
Projet
Door de inzet van de nieuwste technieken voor voortstuwing en nabehandeling zorgt Nedcargo in samenwerking met schippers en klanten dat hun nieuwe binnenvaartschepen nu al aan de...
Starting
01 January 2016
Ending
31 December 2020
Lieu
Port of Antwerp
Delwaidedok 702
Antwerpen 2040
Belgium
Type
Projet
In september 2016 startte VEA (Vereniging Expediteurs Antwerpen), in samenwerking met het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek), met een eerste groep van 7 expeditiebedrijven...
Starting
01 September 2016
Ending
31 December 2017
Lieu
Port of Antwerp
Brouwersvliet 33
Antwerpen 2000
Belgium
Type
Projet
In samenwerking met Wind aan de Stroom werd een ‘slimme windmolen’ gebouwd op de site van Luik Natie. De opgewekte energie wordt gebruikt om de koelmagazijnen rechtstreeks te...
Starting
01 January 2015
Ending
30 June 2017
Lieu
Port of Antwerp
Kruipin Haven 1145
Kallo 9130
Belgium
Type
Projet
Om het energieverbruik voor de koeling van gebouwen en processen te reduceren, vervangt SGS Belgium de verouderde koelers door energiezuinige modellen. Door gebruik te maken van...
Lieu
Port of Antwerp
Polderdijkweg 16
Antwerpen 2030
Belgium
Type
Projet
In navolging van de Overeenkomst van Parijs heeft de federale Dienst Klimaatverandering een educatieve webtool ‘My2050’ ( www.my2050.be ) ontwikkeld waarmee alle burgers, en de...
Starting
27 April 2017
Ending
31 December 2017
Lieu
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
Brussel 1060
Belgium
Type
Projet
Biodiversity at the heart of Business: which perspectives for our companies?
Starting
21 April 2017
Ending
21 April 2017
Lieu
Residence Palace
Rue de la Loi 155
Bruxelles 1048
Belgium
Type
Evènement
The YouthSpeak Forum is an event that brings together both young and senior leaders to form a multi-generational space where people from diverse backgrounds can share ideas,...
Starting
22 April 2017
Ending
22 April 2017
Lieu
ICHEC Management School
Boulevard Brand Whitlock 2, 1150 Brussels, Belgium
Brussels 1150
Belgium
Type
Evènement
Het doel van G-STIC is het bijeenbrengen van alle relevante stakeholders met kennis van technologie voor de ondersteuning van de debatten in diverse organen van de VN en andere...
Starting
23 October 2017
Ending
25 October 2017
Lieu
Tour & Taxis
Havenlaan 86C
Brussel 1000
Belgium
Type
Evènement
Urban Forests a créé la première forêt urbaine en Belgique sous forme de projet participatif. Il s'agit d'une parcelle de forêt indigène de 100 m2 qui s'intègre...
Starting
12 November 2016
Ending
12 November 2016
Lieu
Ormeignies
chaussée de Valenciennes 431
Ormeignies 7802
Belgium
Type
Projet
Connections 21 Entreprises et associations : ensemble pour répondre aux défis des ODD Rencontre entre acteurs associatifs et entrepreneurs engagés dans le développement durable.
Starting
23 February 2017
Ending
23 February 2017
Lieu
La Tricoterie
rue Théodore Verhaegen 158
Bruxelles 1060
Belgium
Type
Evènement
Aan Antwerp Management School is het onze missie: klanten te helpen in duurzame waardecreatie, door het ontwikkelen van talent om Global Citizen te worden, zich meester te maken...
Starting
12 September 2016
Ending
01 July 2017
Lieu
Antwerp Management School
Sint Jacobsmarkt 9-13
Antwerpen 2000
Belgium
Type
Engagement
Waterstof wordt binnen Europa beschouwd als een belangrijke optie voor een fossielvrije duurzame economie. POM West-Vlaanderen is partner in het goedgekeurde Interreg-project...
Starting
14 December 2016
Ending
14 December 2016
Lieu
Kortrijk XPO
Doorniksesteenweg 216
Kortrijk 8500
Belgium
Type
Evènement
La Fondation pour les Générations Futures, ses partenaires et les membres du jury ont le plaisir de vous inviter à la proclamation du Grand Prix des Générations Futures 2016, qui...
Starting
16 November 2016
Ending
16 November 2016
Lieu
BEL, Tour & Taxis
Havenlaan 86c/3002
Brussels 1000
Belgium
Type
Evènement