Languages

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Deel dit met

De koepelorganisatie Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt organisaties, ondernemingen en lokale besturen die bezig zijn met duurzame mobiliteit in Vlaanderen. In 2021 dagen wij de bevolking uit om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol opnieuw in te richten, gekoppeld aan één of meerdere SDG’s.

Vanuit de behoefte van de lokale buurt, dromen we van vrij toegankelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning of werk die vlot te voet, met de fiets, gedeelde wagen of het openbaar vervoer bereikbaar is. Alle voorstellen worden gebundeld en aan de lokale overheden bezorgd. Met de expertise en kennis van al onze leden en partners helpen we deze voorstellen omzetten in concrete acties. Zo maken we samen werk van (be)leefbare openbare ruimte op mensenmaat.